Perevod angliski russki online dating escamo sexy

Rated 4.13/5 based on 612 customer reviews

Jakopin, slovar vsebuje okoli 115.000 gesel /OK / slovnični pregledovalnik Besana (vir: Amebis) /OK / spremembe pravopisnih pravil glede na predzadnjo izdajo /OK 25.3.13/ Razvezani jezik – prosti frazeološki slovar (vir: Društvo za domače raziskave) /OK 9.8.16/; v knjižni obliki /OK 30.3.17/ revija Jezik in slovstvo občasno objavlja tudi članke, ki so zanimivi za prevajalce /OK 26.8.10/ Lektorsko društvo Slovenije – jezikovni pogovori /OK / pregibanje v slovenščini: Slovenski oblikoslovni leksikon /OK / pregibnik Amebis Besana /OK / črkovalniki za različne jezike kot dodatek za Mozillo /OK 24.7.12/ slovenske slovnice in pravopisi (vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) /OK 7.8.15/ slovarji PONS: ang-slo, fra-slo, ita-slo, nem-slo, špa-slo možno je iskati tudi besedne zveze /OK /; isti slovarji, nekoliko drugačen prikaz /OK / slovarji ASPplus – en iskalnik po več slovarjih (vir: Amebis) /OK 28.8.15/ večjezična terminološka zbirka Evroterm vsebuje več kot 130.000 izrazov (vir: Generalni sekretariat Vlade RS) /OK 7.8.17/; program skopirate na računalnik in po zagonu lahko hitreje dostopate do terminoloških in/ali korpusnih podatkov s pritiskom na kombinacijo tipk /OK 25.3.14/; navodila za uporabo Evroterma na mobilnem telefonu Termania – dostop do Amebisovih slovarjev in več drugih slovarjev iz različnih virov z enega mesta /OK 7.11.16/ Presisov večjezični slovar; opis /OK 21.9.17/ angleško-slovenski in francosko-slovenski slovar (vir: Institut za proste slovarje) /OK / ang.-slo. slovarček, vsebuje okoli 5000 besed (avtor: Stan Sraka); program skopirate in namestite na PC; obstaja tudi spletna verzija /OK 24.7.12/ etimološki slovar albanskega jezika (avtor: Janez Erat) /OK / francosko-slovenski in slovensko-francoski slovarček (Patrick Jouannes) /OK / furlansko-slovenski slovar (avtor: Janez Erat) /OK / grško-slovenski slovar (26.294 gesel; avtor: Anton Dokler; vir: Amebis); opis /OK 8.8.17/ japonsko-slovenski slovar /OK 21.1.13/ nemške izposojenke v slovenskem jeziku (avtorica: Alenka Pirman) /OK 9.8.16/ Pleteršnikov slovensko-nemški slovar (vir: ZRC SAZU) /OK / alternativna lokacija (Amebis; 103.940 gesel); opis /OK 8.8.17/ nizozemsko-slovenski slovar, (11.147 gesel, avtorica: Anita Srebnik; vir: Amebis); opis /OK 9.8.17/ portugalsko-slovenski slovar, (13.355 gesel, avtor: Radovan Zupanc; vir: Amebis); opis /OK 8.8.17/ slovensko-portugalski slovar, (14.054 gesel, avtor: Radovan Zupanc; vir: Amebis); opis /OK 8.8.17/; po obeh slovarjih lahko iščemo besede v obeh jezikih švedsko-slovenski slovar, (10.140 gesel, avtorica: Lena Holmqvist; vir: Amebis); opis /OK 9.8.17/ ukrajinsko-slovenski slovar, (23.916 gesel, avtor: Vladimir Dumka; vir: Amebis); opis /OK 14.8.17/ slovensko-ukrajinski slovar, (22.567 gesel, avtor: Vladimir Dumka; vir: Amebis); opis /OK 14.8.17/; po obeh slovarjih lahko iščemo besede v obeh jezikih večjezični slovar Lingea, ki prevaja med SL in BG, CZ, DA, EN, ES, FI, FR, GR, HR, IT, JP, CN, KR, LV, LT, HU, DE, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, ES, SR, SV, TR, UK, VI /OK 10.2.16/ slovar, ki prevaja med različnimi jeziki /OK / mini slovarčki za osnovne fraze v tujih jezikih (bolj za popotnike kot za prevajalce): slovensko-angleški in angleško-slovenski; slovensko-francoski in francosko-slovenski; slovensko-italijanski in italijansko-slovenski; slovensko-nemški in nemško-slovenski; slovensko-španski in špansko-slovenski;/OK 4.11.12/; glejte tudi večjezične slovarje slovarji in prevajalnik besedil – slovarji; tudi računalniško generiran izgovor besed /OK / najobsežnejša zbirka prosto dostopnih računalniških prevajalnikov, ki znajo prevajati tudi slovenščino; prevajalnike lahko uporabljate tudi kot slovarje (vire zbral: Boštjan Karlič) /OK 21.9.17/ Wikislovar (vsebuje več kot 7000 vnosov) /OK 13.7.17/ strojno prevajanje: računalniški prevajalnik na Googlu /OK /; še ena verzija z zaslonsko tipkovnico /OK / itranslate4eu /OK 12.9.13/ Presis samodejno prevaja med angleščino in slovenščino (vir: Amebis) /OK 29.6.12/ Microsoftov prevajalnik /OK 15.4.10/ slovenščina za angleško govoreče popotnike /OK 6.10.17/; alternativni naslov /OK 6.10.17/; še en naslov /OK 6.10.17/ podoben slovarček /OK 18.2.10/ slovenščina za tujce /OK / glosar slovensko-angleških nepravih prijateljev (avtor: Marjan Golobič) /OK / angleško-slovenski glosar lažnih prijateljev (avtor: David Limon) /OK 21.4.17/ lažni prijatelji med slovanskimi jeziki (avtor: Daniel Bunčić) /OK 13.7.17/ slovar deskriptorjev pri Centralni ekonomski knjižnici /OK 18.2.10/ sinonimi /OK / znakovni slovar /OK / slovar slovenskega znakovnega jezika /OK 8.3.13/ slovarji za mobilne telefone Agrotezaver – latinsko-slovensko-angleški geslovnik rastlin in živali (avtorja: Tomaž Bartol in Simona Juvan, BF) /OK 26.8.10/ glosar alpskih rastlin /OK ?9.8.17/ slovar biotehnologije EN-SL (13 strani; slovarji.info) /OK 31.5.17/ botanični terminološki slovar (SL-DE-EN-LAT; vir: ZRC SAZU) /OK / angleško-slovenski slovarček botaničnih izrazov (avtorica: doc. Barbara Vilhar) /OK 26.1.12/ slovensko-angleško-nemški cvetličarski glosar (avtorica: Tjaša Toni) /OK / Čebelarski terminološki slovar; vsebuje več kot 3000 iztočnic (vir: ZRC SAZU) /OK 28.8.13/; druga oblika istega slovarja /OK 28.8.13/ slovensko-italijanski slovar čebelarstva, oljkarstva, sirarstva, vinogradništva, vinarstva in zelenjadarstva (avtor: Mario Gregori) /OK / slovar drevesnih vrst (7 strani; vir: slovarji.info) /OK 31.5.11/ gozdarski slovar (prevod večjezičnega slovarja Lexicon Silvestre) /OK 20.4.17/ herbarijski slovarček (avtor: Nejc Jogan) /OK 9.8.16/ nemško-slovenski slovar kmetijstva, gozdarstva, žičnic in zatiranja škodljivcev (vir: slovarji.info, 4243 besed, 75 strani) /OK 31.5.17/ mikrobiološki slovar (urednik: Stanko Banič) /OK 26.1.12/ mravlje /OK 30.3.15/ EN-SL-LA imenik ptic (vir: revija Acrocephalus) /OK / večjezični glosar rib /OK 10.2.16/ LA-DE-EN-SL slovar rib /OK 31.5.17/ slovenska in latinska imena rib (od 15. strani; vir: Uradni list RS) /OK 21.3.12/ 180 rib v 26 jezikih /OK 11.9.13/ enciklopedični opis pojmov, ki se uporabljajo pri splošnih predmetih iz biološkega področja pri študiju zootehnike(splošna živinoreja, biološke osnove, genetika) z enciklopedičnim opisom pojmov in z gesli v slovenščini, angleščini in nemščini (vir: BF) /OK / MAGUS: večjezični živalski geslovnik: panevropski slovar imen za divje in domače živali: sesalci in ptiči v 53 jezikih Evrope (avtor: Tomaž Bartol (BF) s sodelavci) /OK 26.8.10/ živalsko izrazje in poimenovanje (avtor: Tomaž Bartol, BF) /OK 4.11.12/ bolezni in škodljivci gojenih rastlin – slo-lat, 8 strani (vir: slovarji.info) /OK 31.5.17/ EN-FR-SL slovar fitosanitarnih izrazov (vir: FURS) /OK 26.1.12/ škodljivci; DE-SL, SL-LA, 13 strani (vir: slovarji.info) /OK 31.5.17/; Taksonomski slovar živih bitij; več kot 13.500 gesel (vir: Amebis) /OK / slovar škodljivcev in zatiranja le-teh; 22 strani (vir: slovarji.info) /OK 31.5.17/ navodila Evropskega sodišča za človekove pravice glede citiranja /OK 12.9.13/ Evroterm – večjezična terminološka zbirka (vir: Sektor za prevajanje pri Vladi RS); vsebuje več kot 130.000 izrazov /OK /; program skopirate na računalnik in po zagonu lahko hitreje dostopate do terminoloških in/ali korpusnih podatkov s pritiskom na kombinacijo tipk /OK / Terminator – analizator terminologije – v poljubnem besedilu označi izraze, ki so v Evrotermu /OK 24.9.16/ Evrokorpus – vzporedni korpusi prevodov (vir: Prevajalska služba Vlade RS); vsebujejo več kot 240 milijonov besed /OK 10.9.15/ 22-jezični vzporedni korpus predpisov EU /OK 10.5.15/ EUABC – slovar EU za internetne uporabnike /OK 26.1.12/ Eur-lex – iskanje po polnem besedilu predpisov EU, možnost vzporednega prikaza besedila v dveh poljubnih jezikih EU /OK 5.5.12/ angleško – slovenski slovar izbranih mednarodnopravnih izrazov (vir: Ministrstvo za zunanje zadeve) /OK 6.10.17/ N-Lex – enoten dostop do nacionalne zakonodaje držav članic EU /OK / tezaver Eurovoc (vir: Državni zbor) /OK 9.8.17/ večjezični Eurovoc (vir: evropske skupnosti) /OK 3.11.12/ Eurovoc kot Excelova datoteka /OK / IATE – terminološki strežnik EU /OK / o IATE-ju /OK 8.3.13/ podatke iz zbirke IATE lahko skopirate na vaš računalnik in ga uvozite v vaš terminološki program /OK / IATE v obliki za uvoz v Multiterm in v druge terminološke programe (avtor: Henk Sanderson) /OK 30.11.1z/ slovar pojmov o Evropskem parlamentu /OK 24.5.13/; v zapisu PDF /OK / nacionalni interoperabilnostni okvir – slovar pojmov /OK 24.5.13/ SL-EN-FR glosar predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU /OK 18.7.16/ glosar Računskega sodišča /OK / glosar Slovenske obveščevalno-varnostne agencije /OK / glosarji v ustanovah EU /OK 21.3.12/ medinstitucionalni slogovni priočnik Evropskih skupnosti /OK / slogovni priročnik EU za prevajanje v angleščino /OK / slogovni priročnik EU za prevajanje v slovenščino (PDF) /OK / slogovni priročnik EU za prevajanje v slovenščino (html in tiskana izdaja) /OK / napačna raba angleških izrazov v publikacijah EU /OK 8.3.13/; alternativna lokacija /OK 17.6.13/ nacionalna zakonodaja v jezikih držav članic EU (vir: EU) /OK 6.10.17/ Doc Hound – viri v EU, uporabni za prevajalce /OK / interni večjezični priročnik izrazov in definicij za elektrotehniko in elektroniko (vir: USM) /OK 23.6.16/ dodatek: francosko-slovenski slovar (vir: USM) /OK 23.6.16/ dodatek: nemško-slovenski slovar (vir: USM) /OK 23.6.16/ Electropedia – večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 6.9.16/ slovensko-italijanski slovar elektronike, elektrotehnike in telekomunikacij (10.760 izrazov, avtorja: Carlo Mucci in Marjeta Humar; opis) /OK 6.10.17/ slovensko-angleški glosar jedrske energije (izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti) /OK 10.2.16/ angleško-slovenski slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo (vir: Univerza v Mariboru) /OK 25.3.13/ slovarček najpogostejših izrazov s področja elektroenergetike (vir: Eles) /OK 6.10.17/ Slovensko-angleški poslovni slovar (avtorica: Lidija Šega) /OK 28.2.17/ bančni izrazi: Intesa San Paolo bank /OK 31.1.17/, NKBM /OK /, NLB /OK /, SKB /OK 25.3.13/, KBS banka /OK 24.9.15/ borzni izrazi: Ljubljanska borza /OK 18.7.16/, kazalniki na borzi /OK 18.7.16/, delnice za začetnike (EN-DE-FR-IT-SL; okoli 700 izrazov) /OK 26.1.12/, Alta /OK 24.9.15/, Finport (GBD) /OK 3.8.10/, Perspektiva /OK /, Soleco /OK 18.7.16/ carinska nomenklatura TARIC /OK 25.3.13/ Slovar upravljanja s terjatvami in davki (vir: Simič in partnerji) /OK 29.9.16/ angleško-slovenski slovarček davčnih izrazov (avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič) /OK 21.1.14/ pomen okrajšav in izrazov po ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju) (vir: Zbornica upraviteljev Slovenije) /OK 30.3.17/ finančni izrazi: Aleja /OK 29.3.16/, Cekin /OK 29.3.16/, Cekin 2 /OK 29.3.16/ slovarček finančnih in zavarovalniških izrazov (vir: Akvizitor) /OK / vodnik po finančni krizi (vir: Evropski parlament) /OK / angleško slovenski slovar najpogostejših finančnih pojmov /OK 17.9.15/; PDF (vir: Replika) /OK 7.7.10/ računovodski izrazi (avtor: Ivan Turk) /OK 6.11.14/ strokovni izrazi iz računovodstva – podjetnikov slovar (preprosta in razumljiva pojasnila izrazov) (vir: Vitago) /OK 23.6.16/ večjezični računovodski slovarček (vir: racunovodja.com) /OK 11.4.17/ še eden /OK / slovar izrazoslovja s področja financ (vir: Master Card) /OK 24.6.11/ mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju – razlagalni slovar (vir: Slovenski inštitut za revizijo, december 2006, 47 strani) /OK / mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju; standardi so v več jezikih; s številčnimi oznakami lahko sparite poljubna jezika; ob prvem obisku strani se morate prijaviti, potem je dostop do standardov brezplačen /OK 9.8.17/ slovarček izrazov SEPA /OK 10.2.16/ slovarček izrazov v zvezi z vrednostnimi papirji (vir: ATVP) /OK 10.2.16/ pojasnila izrazov v zvezi z vrednostnimi papirji (vir: Infond) /OK 24.7.12/ slovarček zavarovalnih izrazov (vir: Slovensko zavarovalno združenje) /OK 6.4.16/ nemško-slovenski slovar zavarovalništva (2100 izrazov, avtorica: Tjaša Kuerpick) /OK 31.5.17/ angleško-slovenski glosar fotografske terminologije; opis (753 izrazov, avtorica: Irena Orel, vir: Termania) /OK 9.8.17/ fotografski izrazi (Matjaž Intihar) /OK 9.8.17/ EN-SL fotografski glosar (vir: FF) /OK 24.8.11/ slovarček izrazov za objektive (vir: Sony) /OK 6.10.17/ slovensko-angleški glosar ekonomskih izrazov (izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti) /OK 9.8.17/ slovensko-angleški glosar elektronskega poslovanja (izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti) /OK 7.7.10/ ang.-slo.Harwey) /OK 6.7.10/ še en glosar finančnih izrazov vsebuje definicije prek 300 izrazov; seznam vseh izrazov dobite, če iskalno okence pustite prazno in kliknete Search (vir: Art Branch Inc.) /OK 9.8.17/ finančni glosarčki /OK 11.9.13/ glosar v zvezi z delovanjem malih podjetij (avtor: Carl O.Trautmann) /OK 17.2.11/ poslovni slovar /OK 29.6.12/ glosar v zvezi z vodenjem projektov /OK 6.10.17/ SAP-ova terminologija /OK 21.1.14/ glosar izrazov iz astronomije (avtor: Stuart Clark) /OK 24.6.11/ fizikalni izrazi (vir: MIT) /OK 6.5.11/ Google kot pretvornik fizikalnih enot /OK 18.7.16/ statistični glosar: strokovni /OK /, poljudni /OK 23.6.16/ terminologija o statističnih metapodatkih (vir: EU) /OK 29.6.12/ fotografski izrazi iz različnih virov: Nikon – najobsežnejši /OK / Canon /OK / Kodak /OK / slovar Cambridge /OK / digital photography tips /OK / Tamron /OK / Nature Photography /OK / Yanik photo school /OK / Lifewire – obširna pojasnila o fotografskih pojmih /OK / glosar izrazov v zvezi z betonom /OK 18.7.16/ kuharski tezaver /OK 21.9.17/ evropski glosar o izobraževanju – 1.del: izpiti, kvalifikacije in nazivi (vir: EU) /OK / evropski glosar o izobraževanju – 2.del: izobraževalne ustanove (vir: EU) /OK / evropski glosar o izobraževanju – 4.del: osebje za upravljanje, nadzor in podporo (vir: EU) /OK / periodni sistem elementov /OK 18.7.16/ parfumi /OK 10.2.15/ obsežen seznam s kazalci na slovarje kratic /OK 28.8.15/ več kakor 900.000 kratic iz tehnike, računalništva, telekomunikacij in vojskovanja (vir: Mountain Data Systems) /OK 29.5.10/ več kakor 600.000 kratic /OK 24.7.12/ slovarček angleških kratic; vsebuje okoli 18.000 pojmov (avtor: Peter Flynn, University College Cork) /OK 24.7.12/ angleške kratice in sleng /OK / angleške kratice in okrajšave /OK 22.3.12/ še en seznam kratic /OK 22.3.12/ slovarček kratic; vsebuje okoli 12.000 pojmov – poleg splošnih je v njem poudarek na kraticah iz kemije in spektroskopije /OK 23.6.16/ slovar kratic, nemški in angleški /OK 24.5.13/ logistični glosar /OK 21.1.14/ medicinski slovar vsebuje več kot 200.000 medicinskih, farmacevtskih, biomedicinskih in zdravstvenih kratic in okrajšav (vir: Medi Lexicon International Ltd.) /OK 6.10.17/ Mercksov priročnik /OK 24.6.11/ medicinski slovar na Free Dictionary vsebuje podatke iz American Heritage Stedman’s Medical Dictionary (okoli 45.000 izrazov) in Dorland's Medical Dictionary (okoli 40.000 izrazov) /OK 24.7.12/ medicinski slovar /OK 9.8.17/ glosar medicinskih izrazov (vir: Medicine Net) /OK 9.8.17/ glosar izrazov v zvezi z rakom (vir: Canadian Cancer Society) /OK 9.8.17/ glosar izrazov v zvezi z rakom (vir: National Cancer Institute) /OK 21.1.13/ medicinska enciklopedija (vir: RES) /OK 9.8.17/ pravni glosar (vir: Farlex) /OK 24.7.12/ glosar pravnih izrazov (vir: Lectric Law Library) /OK 4.11.11/ glosar pravnih izrazov – 15.000 izrazov (vir: Lawyer Intl.) /OK 6.10.17/ glosar pravnih izrazov (avtor: Lloyd Duhaime) /OK 10.2.16/ mediacija, alternativno reševanje sporov: ADR, MSI OK 4.11.11/ tabela ASCII znakov /OK 24.6.11/ glosar izrazov v zvezi z internetom (vir: antivirus.best) /OK / podoben glosar (Matisse Enzer) /OK / varnost v internetu (RFC 2828) /OK 23.6.16/ glosar mobilne telefonije /OK 29.3.16/ pojasnila računalniških izrazov (avtor: Denis Howe) – slovar vsebuje več kot 14.000 besed; ob iskani besedi dobimo tudi hipertekstne kazalce na pojme, povezane z iskano besedo /OK 14.1.10/ glosar računalniških izrazov /OK 14.1.10/ pojasnila računalniških izrazov /OK 16.1.15/ glosar IBM-ovih računalniških izrazov /OK 18.7.16/ glosar izrazov v zvezi z računalniškimi virusi (vir: Sophos) /OK 18.7.16/ glosar izrazov v zvezi z X Windows (avtor: Kenton Lee) /OK 18.7.16/ internetni žargon /OK 18.7.16/ glosar Mednarodne zveze za telekomunikacije /OK 29.6.12/ pomen smeškov v elektronskih sporočilih /OK 24.6.11/; alternativna lokacija /OK 24.6.11/; Applova terminologija /OK 16.1.15/ jadranje /OK 16.1.15/ glosar plezalnih izrazov /OK 6.10.17/ tehnični izrazi, periodni sistem, pretvorba enot (vse pripomočke lahko namestite na vaš računalnik) /OK 26.8.10/ terminologija ASHRAE – tehnični izrazi /OK 16.1.15/ tehniški glosar /OK 26.8.10/ energetski izrazi /OK / pojmi v fotovoltaiki /OK 18.1.16/ glosar izrazov o GPS-ih (vir: Garmin) /OK 24.6.11/ konzervatorski izrazi (vir: Conservation On Line) /OK 18.7.16/ glosar izrazov o koroziji /OK 24.6.11/ glosar izrazov v zvezi s črpanjem nafte /OK / površinska obdelava /OK 9.10.13/ strojništvo: meritve (vir: Omega) /OK / preizkušanje materiala /OK 14.7.17/ vitka proizvodnja /OK 30.3.17/; podoben slovar /OK 13.9.13/ računalniško konstruiranje in proizvodnja (CAD, CAE, CNC) /OK 4.3.10/ razvoj novih izdelkov (vir: DRM Associates) /OK 9.7.10/ stiskalnice /OK 8.3.13/ varjenje (vir: Miller) /OK / glosar o tehnologiji /OK 12.4.10/ tiskarski izrazi; vir: Specialty Graphic Imaging Association /OK 13.7.17/ podoben glosar; vir: Printing Industry Exchange /OK 18.2.10/ glosarček v zvezi z varnostjo delovanja naprav /OK 12.4.10/ glosar železniških izrazov /OK 12.4.10/, glosar o zavorah na vlakih /OK 18.2.10/ glosar o zavorah na vlakih /OK 18.2.10/ seznam terminoloških glosarjev (avtor S. / Devil's dictionary (Ambrose Bierce) /OK 12.4.10/ glosar izrazov iz geologije /OK 10.2.16/ jamarski izrazi /OK 3.1.12/ glosar sodobnega slenga /OK 21.1.14/ glosar vojaških izrazov (vir: DOD Dictionary of Military Terms) /OK 25.3.13/ isti glosar v obliki datoteke PDF /OK 25.3.13/ nazaj na seznam albansko-angleški in angleško-albanski slovar /OK 23.6.16/ angleško-albanska terminološka zbirka (vir: albansko Ministrstvo za integracije) /OK 2.10.13/ korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/ albanska Wikipedia (vsebuje več kot 60.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam armensko-angleški slovar (obstaja tudi verzija za iphone in ipad) /OK 18.4.13/ angleško-armenski slovar (okoli 10.000 izrazov; lahko ga uporabljamo na spletu ali ga prenesemo na računalnik) /OK 18.4.13/ angleško-armenski medicinski slovar /OK 25.9.15/ armensko-angleški medicinski slovar (vsebuje okoli 13.000 izrazov) /OK 18.4.13/ vzhodnoarmenski nacionalni korpus /OK 21.1.13/ armenska Wikipedia (vsebuje več kot 200.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam angleško-bolgarski slovarček /OK / korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/ bolgarska Wikipedia (vsebuje več kot 200.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam angleško-bosanski/hrvaški/srbski slovar /OK 23.6.16/ večjezična terminološka zbirka (vir: Direkcija za evropske integracije; Svet ministrov Bi H) /OK 2.10.13/ angleško-bosanski slovarček /OK 25.2.10/ izrazi iz turščine v bosanščini (avtorica: Špela Kalčič) /OK 29.8.12/ Vikirječnik (vsebuje več kot 6000 izrazov) /OK / razlike med bosanščino, hrvaščino in srbščino /OK 31.5.10/ korpus bosanskih besedil na univerzi v Oslu (1,5 milijona beseda) /OK 30.3.15/ korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/ bosanska Wikipedija (vsebuje več kot 70.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam angleško/francosko/italijansko/latinsko/nemško/rusko/špansko-češki slovarji /OK / terminološka zbirka češke vlade za potrebe predsedovanja Svetu EU /OK 6.9.16/ EN-CS-FR-DE glosar izrazov o EU /OK 16.1.15/ češki narodni korpus /OK 28.2.17/ češka Wikipedia (vsebuje več kot 360.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam pravopis črnogorskega jezika (vir: Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore) /OK 10.6.10/ Monterm: angleško-črnogorska terminološka zbirka (vir: Ministrstvo za evropske integracije Črne gore) /OK 16.1.15/ terminološki analizator za angleško-črnogorske prevode /OK 11.8.10/ Montekorpus – angleško-črnogorski vzporedni korpus (vir: Ministrstvo za evropske integracije Črne gore) /OK 26.8.10/ glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam dansko-angleški slovar (vir: Babylon) /OK 10.2.16/ dansko-angleški in angleško-danski slovar /OK 12.4.10/ korpus danskega jezika /OK 2.10.12/ danska Wikipedia (vsebuje več kot 2000.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam esperantski enojezični slovar in glosarčki v kombinaciji esperanta z različnimi jeziki /OK 10.2.16/ francosko-esperantski in esperanto-francoski slovar; vsebuje več kot 10.000 besed /OK / programi za esperantske slovarje v kombinaciji z raznimi jeziki /OK / esperantska Wikipedia (vsebuje več kot 200.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam ESTERM – terminološka zbirka Inštituta za estonščino /OK 31.5.16/ angleško-estonski in estonsko-angleški slovar; vsebuje več kot 17.000 besed (pripravil: Marek Tiits, Institut za baltske študije na Univerzi v Tartuju) /OK 10.2.16/ estonski sinonimi; slovar vsebuje okoli 10.000 besed /OK 10.2.16/ estonska Wikipedia (vsebuje več kot 150.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam terminološka zbirka finske vlade /OK 6.9.16/ angleško-finski in finsko-angleški slovar (freedict) /OK / švedsko-finski in finsko-švedski slovar (vir: Lexin Dictionaries) /OK 23.6.16/ finska Wikipedia (vsebuje več kot 400.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam francoski enojezični slovar /OK 21.9.17/ francoski enojezični razlagalni slovar (definicije, citati, sinonimija) po delu Emila Littréja /OK 10.2.15/ francoski sinonimi /OK 14.7.17/ francoski jezikovni portal (Univerze v Nancyju in Nacionalnega znanstvenoraziskovalnega centra), ki vključuje razlagalne slovarje, morfologijo, korpuse, etimologijo ...

perevod angliski russki online dating-8

perevod angliski russki online dating-74

/OK 30.3.17/ angleško-francosko-italijansko-nemško-nizozemsko-španski slovar /OK 29.6.12/ angleško-španski avtomobilistični slovar /OK 21.1.13/ korpus španskega jezika, vsebuje 100 M besed /OK 18.7.16/ korpus španskega jezika (300 milijonov besed, Real Academia Espanola) /OK 30.3.15/ španska Wikipedia (vsebuje okoli 1,3 milijona člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam Ordbok – švedski enojezični slovar /OK 30.3.15/ švedsko-angleški in angleško-švedski slovar /OK 18.7.16/ švedsko-angleški in angleško-švedski slovar /OK / švedščina v kombinaciji z drugimi jeziki/a turško-angleški slovar; vsebuje okoli 1,5 milijona besed in fraz; obstajajo tudi različice za mobilne telefone /OK 29.6.12/ angleško-turški in turško-angleški slovar; skupno vsebuje več kot 360.000 besed (vir: podjetje Zargan) /OK 13.1.16/ angleško-turški glosar terminov o EU (okoli 2600 izrazov; vir: Generalni sekretariat za zadeve EU) /OK 16.2.11/ angleško/francosko/nemško/rusko-turški in turško-angleški/francoski/nemško/ruski slovar; izgovor besed, tipkovnica za posebne znake /OK 30.3.17/ večjezični slovar: prevodi iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine, ruščine in španščine v turščino (skupaj: več kot 16 milijonov besed) /OK / korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/ turška Wikipedia (vsebuje okoli 300.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam slovensko-ukrajinski slovar (avtor: Vladimir Dudka; vir: Termania) /OK 22.5.17/ angleško-ukrajinski slovarček /OK / ukrajinska Wikipedia (vsebuje okoli 700.000 člankov) /OK / glejte tudi večjezične slovarje nazaj na seznam IATE – terminološki strežnik EU /OK 7.7.15/ Euro Term Bank – večjezična terminološka zbirka /OK 7.6.12/ prevajalski pripomočki in drugi viri pri EU /OK 27.1.12/ tezaver Eurovoc v vseh jezikih EU /OK 3.3.11/ EUROACE – glosar blaga in storitev /OK 27.1.12/ glosar o regionalni politiki v vseh jezikih EU /OK 24.7.12/ Eurydice – terminologija v zvezi z izobraževanjem /OK 27.1.12/ tezaver o izobraževalnih sistemih v Evropi /OK 22.3.12/ glosar medicinskih izrazov; vsebuje 1830 besed v angleščini, danščini, francoščini, italijanščini, nemščini, nizozemščini, portugalščini in španščini; glosar so naredili na Heymans Institute of Pharmacology (Univerza v Gentu) in Mercator College, Department of Applied Linguistics (Gent) /OK 23.6.16/ večjezični živalski geslovnik MAGUS: panevropski slovar imen za divje in domače živali: sesalci in ptiči v 53 jezikih Evrope (avtor: Tomaž Bartol (BF) s sodelavci) /OK 6.11.14/ večjezični slovarji bab.la; na voljo so tudi dodatki, s katerimi lahko iskalnik po slovarjih vgradite v vaš brskalnik ali na vašo spletno stran /OK 27.1.12/ Glosarji Farkas Translations (naslovi Celex, kratice v EU, glosar Wikipedije) /OK 9.8.17 ?

je najbrži i najkompletniji online rečnik na koji ste do sada naišli i koji ima mogućnost prevođenja između engleskog, francuskog, nemačkog i srpskog jezika.

Za sada je dostupan izgovor engleskih reči i teksta ali ono što nas izdvaja od drugih je da ne postoji ogranièenje u broju reèi koje možete generisati za izgovor.

20/01 priloga 1) /OK 26.1.12 slovensko-angleško-nemški klasifikacijski seznam odpadkov (Franc Smrke) /OK 21.4.17/ nem-slo slovar odpadkov /OK 31.5.17/ ang-slo slovar odpadkov /OK 31.5.17/ večjezični glosar o okolju (vir: Evropska agencija za varstvo okolja) /OK / angleško-slovenski slovarček izrazov v zvezi s podnebnimi spremembami /OK 14.1.12/ slovarček izrazov s področja radioaktivnih odpadkov – od strani 74 dalje (vir: Agencija za radioaktivne odpadke) /OK 31.5.12/ nemško-slovenski slovar tehnike varstva okolja (38 strani; vir: slovarji.info) /OK 31.5.17/ DE-SL okoljevarstveni glosar (Petra Finžgar) /OK 24.8.11/ pojmovnik v zvezi z digitalnimi potrdili (vir: SIGOV-CA) /OK / družabno ali družbeno omrežje (vir: Domen Savič) /OK 31.5.16/ slovarček pojmov v zvezi z Excelom (vir: Microsoft) /OK 26.1.12/ pojmovnik elektronskega podpisovanja in sorodnih pojmov iz elektronskega poslovanja (Janez Toplišek) /OK 11.2.10/; večjezični pojmovnik /OK 9.8.16/ Islovar – terminološki slovar izrazja iz informatike (vir: Slovensko društvo Informatika) /OK 26.1.12/ spletni iskalnik po Microsoftovi večjezični terminologiji /OK 26.1.13/; možnost kopiranja Microsoftove terminologije /OK 31.5.16/ API za Microsoftovo terminologijo /OK 7.8.15/ glosar izrazov, ki se pojavljajo v programu Mozilla /OK 5.1.10/ angleško-slovenski računalniški slovarček (Vir: IJS) /OK 5.1.10/ angleško-slovenski računalniški slovarček (Matjaž Gams) /OK 5.1.10/; alternativna lokacija /OK / slovar družboslovne informatike; opis (1918 izrazov; avtorica: Vanda Rebolj; vir: Amebis) /OK 9.8.18/ mini slovarček nekaterih računalniških izrazov /OK 31.5.17/ slovarček spletnih izrazov /OK 4.9.12/ še eden /OK / žargon na internetu /OK 6.4.16/ zapis programske opreme (vir: Lektorsko društvo) /OK 31.5.16/ sočasno iskanje po več računalniških slovarjih (izpis rezultatov iz vsakega slovarja v posebnem oknu ali zavihku) /OK 10.5.17/ ang-slo slovar strojniških izrazov (avtorica: Bernarda Mrak Kosel) /OK / terminološki slovar avtomatike (vir: ZRC SAZU) /OK 25.9.15/ terminološki slovar avtomatike (vir: Društvo avtomatikov Slovenije) /OK 10.2.16/ ang-nem-slo slovarček avtomatike (vir: Društvo avtomatikov Slovenije) /OK / slovensko-angleški slovar tehnike dvigal (vir: slovarji.info) /OK 31.5.17/ slovarček kmetijskih strojev slo-ang-nem (vir: slovarji.info) /OK 31.5.17/ nem-slo slovarček kosilnic (2 strani; vir: slovarji.info) /OK 31.5.17/ nemško-slovenski in slovensko-nemški glosar maziv (Majda Gregorka in Vlado Barabaš) /OK 21.4.17/ slo-nem slovar orodij (Tjaša Kuerpick) /OK 31.5.17/ slo-ang-nem verzija (8 strani; vir: slovarji.info) /OK 31.5.17/ slovarček izrazov v zvezi s plini (vir: Istrabenz) /OK 29.8.12/ tehnični slovar z različnih področij proizvodnje (vir: projekt Shartec) /OK 22.5.15/ slovensko-nemško-angleški slovarček delov strojev (vir: slovarji.info) /OK 31.5.17/ slovensko-angleško-nemški slovar vijakov (vir: slovarji.info) /OK 2.6.17/ mali slovar težkih vozil (slo-nem-ang) (vir: slovarji.info) /OK 2.6.17/ slovar žičnic (DE-SL) (569 izrazov; vir: slovarji.info) /OK 2.6.17/ športna terminologija (vir: Lektorsko društvo) /OK 31.5.16/ športni slovarček (En-PL-SL-SV-TR-ES; vir: CMEPIUS) /OK 12.9.13/ slovarček izrazov iz aikida (vir: klub Ki aikido) /OK 24.6.11/; pa še eden (vir: društvo Aktivček) /OK 4.9.12/ golfska terminologija (vir: Lektorsko društvo) /OK 31.5.16/ kolesarski izrazi v jezikih EU /OK / slovensko-angleški slovarček kolesarstva (vir: slovarji.info); /OK 2.6.17/ slovensko-nemški slovarček kolesarstva (vir: slovarji.info) /OK 2.6.17/ konjeniška terminologija (Helena Plahuta) /OK / angleško-slovenski slovar košarkarskih izrazov /OK 6.10.17/ ang-slo nogometni slovarček /OK 2.6.17/ angleško-slovenski slovar potapljaštva (Katja Benevol Gabrijelčič) /OK 21.1.14/ smučarski terminološki slovar (SL-DE-EN; vir: ZRC SAZU) /OK 28.8.13/ pravila za pisanje imen avtomobilov z veliko ali malo začetnico /OK 31.5.16/; še en prispevek o isti temi /OK 31.5.16/ Toyotina enojezična pojasnila avtomobilskih izrazov; če jih ustrezno sparite, dobite dvojezične glosarje: slovenščina /OK 22.5.15/;   angleščina /OK 22.5.15/;   hrvaščina /OK 22.5.15/;   madžarščina /OK 22.5.15/ nemško-slovenski avtomobilistični slovar; opis (14.053 izrazov; avtorica: Majda Gregorka; vir: Amebis) /OK 9.8.18/ angleško-slovenski lesarski slovarček (avtor: Tomaž Bartol) /OK 13.1.11/ letalska terminologija (vir: Ministrstvo za infrastrukturo) /OK / tehniški metalurški slovar (10.154 izrazov; avtor: Andrej Paulin; vir: Termania), opis /OK 14.8.17/ slovenski rudarski izrazi /OK 13.7.17/ slovarčki izrazov v zvezi z napravami za domačo rabo /OK 8.7.13/ angleško-slovenski naslovi standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej /OK 3.1.12/ pojmovnik iz zabavne elektronike (vir: Sony) /OK / nem-slo slovar tekstila in tekstilnih izdelkov (10 strani) /OK 31.5.17/ večjezični tekstilni slovar – več kot 2000 izrazov v 16 jezikih /OK 26.1.12/ prevodi imen tekstilnih vlaken – slovensko, italijansko, angleško, nemško, francosko (vir: TZS) /OK /; okrajšave tekstilnih vlaken (vir: Urša Stankovič Elesini) /OK 9.8.17/ trgovska imena tekstilnih vlaken (vir: TZS) /OK / glosarček izrazov Agencije za pošto in elektronske komunikacije /OK 10.2.16/ ang-slo glosarček kratic pri mobilnih komunikacijah (od str. 22; avtor: Aljaž Vodopivec) /OK 31.8.10/ pojasnila izrazov v mobilni telefoniji, nadaljevanje (vir: Simobil) /OK 10.2.16/ angleško-slovenski in angleško-slovenski slovar telekomunikacij; slovar vsebuje več kot 9000 izrazov (vir: LTFE) /OK 24.8.11/ angleško-slovenski slovarček kratic iz telekomunikacij /OK 31.1.17/ pojasnila nekaterih izrazov pri telekonferencah /OK 10.2.16/ slovenska pomorska terminologija, ang-slo.

(avtor: Rok Sorta) /OK 31.5.17/; alternativna lokacija /OK 31.5.17/ EN-SL slovarček pojmov v pomorskem transportu /OK 10.2.16/ slovenski glosar za statistiko transporta /OK / angleški glosar za statistiko transporta /OK 16.1.15/ francoski glosar za statistiko transporta /OK / ruski glosar za statistiko transporta /OK / slovensko-angleški slovar transporta (vir: slovarji.info) /OK 2.6.17/ slovensko-nemško-angleški slovar za varnostne pasove /OK 2.6.17/ osnutek angleško-slovenskega tehničnega železničarskega slovarja, ang-slo.

Leave a Reply